LaRitma - kulturní centrum Aš  •   info@LaRitma.cz  •  778 538 301

Pronájem

Pronájem sálů a techniky

 • Sál 1-2 hod. 1.200 Kč
 • Sál 3-5 hod. 2.000 Kč
 • Sál 6 a více hod. 3.000 Kč
 • Oba sály na celý den 5.000 Kč
 • Klub 500 Kč/den
 • Technik do 5 hod. 500 Kč
 • Technik 6-10 hod. 1.000 Kč
 • Pronájem amfiteátru - Saďák 2.000 Kč


Při pronájmu sálu, amfiteátru a zápůjčce vybavení může být požadováno složení vratné kauce ve výši 4 000,- Kč, na úhradu případných nákladů, spojených s uvedením využívaných prostor do původního stavu, a úhradu poškozeného vybavení včetně zapůjčených ubrusů a návleků židlí

 • Zápůjčka ubrusů a návleků na židle 30,-Kč/kus.

?Zapůjčené ubrusy a návleky je nutno vrátit v původním stavu, tedy po vyprání a složení ubrusů do 5 dnů od konání akce.

 • Sleva pro PO města Aš a ostatní nez. org. 50%.

Zápůjčka zvukové a světelné techniky + technik KC (do 6 hod.)

 • Mimo prostory LaRitmy 3.200 Kč / den
 • V prostorách KC LaRitma (sály, klub) 1.600,-Kč / den

Zápujčka na akci mimo KC

 • Pódium 2x1m komplet (4 nohy) 100 Kč / 2 dny
 • Pivní set (stůl + 2 lavice) 120 Kč / den
 • Stan 6 x 4m 2.000,-Kč / den
 • Stan 12 x 6m 5.000,-Kč / den

 

Zvuková a světelná aparatura nebude bez účasti technika KC LaRitma poskytována.
Sleva pro příspěvkové nebo neziskové organizace a pro pořadatele akcí podpořených z grantů Mú Aš může být poskytnuta sleva do výše 50%.